Kadrle Engineering


Měření

Ultrazvukové měření netěsností

Co je ultrazvuk?

Ultrazvuk je zvuk s rozsahem, který je nad lidskou slyšitelností. Lidé mohou slyšet zvuk v rozsahu od 20 Hz do 20 kHz. Zvuk o rozsahu od 20 kHz do 100 kHz označujeme jako ultrazvuk.
Víření vytvořené vzduchem nebo plynem skrz malý otvor tvoří ultrazvukový signál. Ultrazvuk nastane buď při úniku z netěsnosti tlakového systému do atmosféry, nebo když atmosféra vniká do vakuového ( podtlakového ) prostoru.
Ultrazvuk je v povaze velice směrový. Tato směrovost je užívaná pro určení přesného původu zdroje zvuku, a tudíž netěsnosti.

Ultrazvukové zjišťování úniků

Při proudění plynu teče skrz malý otvor v poměru větším než 10 -5 atmosférická ML/sekunda, je plyn všeobecně chápaný, že je ve viskózní průtokové nadvládě. Zpravidla, čím větší rozdíl tlaku na obou stranách otvoru, tím větší je průtoková rychlost. Se vzrůstající průtokovou rychlostí se zvyšuje intenzita vydávaného ultrazvukového vlnění. Celkové spektrum vydávaného ultrazvukového vlnění je rozsah kmitočtu. Rozsah kmitočtu je širokopásmové vysílání zvuku.
Průtoková rychlost a rozsah netěsnosti je ovlivňovaný viskozitou plynu, který uniká. Čím je viskozita plynu vyšší, tím méně plynu projde skrz otvor (viz. tabulka "viskozita plynů").

Palivo Teplota Viskozita (micro Poises)
Vzduch 70°F (21°C) 183
Kysličník uhličitý 70°F (21°C) 150
Freon R12 70°F (21°C) 117
Helium 70°F (21°C) 194
Vodík 70°F (21°C) 88
Sirovodík 70°F (21°C) 124
Neon 70°F (21°C) 311
Dusík 70°F (21°C) 175
Kyslík 70°F (21°C) 202
Voda (pára) 212°F (100°C) 125
Xenon 70°F (21°C) 226

Ultrazvukový detektor netěností

Model 9061 ultrazvukový detektor netěsností je navržený k tomu, aby lokalizoval zdroj ultrazvukových emisí zvuku. Tyto ultrazvukové emise zvuku přestoupí ultrazvukovým detektorem netěsností k rozsahu, který je slyšitelný lidmi. Zvuk vygenerovaný jednotkou je 32x nižší v četnosti než zvuk který je přijímán.

Užití

Úniky stlačeného vzduchu

Stlačování vzduchu je velmi drahý proces. Pneumatická energie je nejdražší forma energie. Ve velkých zařízeních se mohou jevit malé úniky stlačeného vzduchu jako bezvýznamné, ale mnoho malých netěsností tvoří již významnou energetickou a tudíž i finanční ztrátu. K identifikaci míst těchto úniků je určen právě tento ultrazvukový detektor netěsností.
V provozu, kde se často vyskytuje vysoká hladina hluku je velmi obtížné lokalizovat netěsnosti jenom poslechem. Většina výrobních provozů je v normálním zvukovém rozsahu, zatímco vzduch unikající z malého otvoru bude v ultrazvukovém rozsahu. Ultrazvukový detektor netěsností bude ignorovat hluk pozadí a objeví jen ultrazvukové signály.
Často jsou kontrolovaná místa netěsností v horké oblasti a nebo blízko u pohyblivých částí. Za těchto okolností, užívejte trubkové prodloužení & adaptér. Tyto doplňky Vám pomůžou sondovat oblasti, které jsou obtížně dosažitelné anebo izolované.
Jednou z typických aplikací je kontrola netěsností uvnitř kompresoru na výtlačném potrubí do nádoby separátoru. Za provozu je tato oblast horká, hlučná a nebezpečná a při používání např.mýdlových bublin pro zjistění netěsností v této oblasti nastává problém s rychlým odparem vody ještě před vytvořením bublinek. Použitím ultrazvukového detektoru netěsností naleznete přesné umístění netěsnosti pohodlně, bez výše popsaných rizik. Používání trubkového prodloužení pomůže určit i stranu spoje, který netěsní.

Netěsnosti v chladících a klimatizačních systémech

Model 9061 ultrazvukový detektor netěsností, může být užívaný pro zjištění tlakové netěsnosti v chlazení a klimatizační instalaci v závislosti na velikosti netěsnosti. Systém se může přehřát, spotřebovat abnormální množství energie, nebo uvolnit freónové chladivo do atmosféry. Ultrazvukovým detektorem je možné nalézt přesné umístění netěsnosti i při natlakovaném systému chladivem. Toto je nemožné při použití tradičních detektorů netěsností. Netěsnost vysílá ultrazvukový signál unikajícím chladivem.
Ultrazvukový detektor netěsností je spolehlivý i při použití v exteriérech. Slabý vítr nebude redukovat ukazované údaje k nule jako u konvenčního prvku identifikačního systému.

Problematika ložisek

Ložisková analýza vyžaduje dřívější znalost o "normálním" zvuku, které ložiska produkují. Doporučujeme zapisovat pravidelné poznámky s datem, popisem kontrolovaného úseku, citlivostním nastavením a LED hodnotou zobrazovanou na panelu a to při pravidelných kontrolách ložisek.
Ložiska vysílají ultrazvukový signál určité intenzity při normálním provozu. Když se stav ložiska začne zhoršovat, hladina ultrazvuku se zvýší.
Používáním ultrazvukového detektoru netěsností se pravidelně analyzuje stav ložiska, čímž se zabrání závažným problémům.

Netěsnosti v topných systémech

Díky ultrazvukovému detektoru netěsností lze zjistit dynamické netěsnosti v trubkách a vedeních topných systémů.
Nesprávně namontovaný ventil je zdrojem úniků. Ultrazvukový detektor netěsností najde tyto netěsnosti bez nutnosti demontovat potrubí.

Brzdové soustavy

Vzduchové brzdy v nákladních autech mohou být zdrojem mnoha problémů. Toto je zvláště pravda, když netěsnost je dosti malá a nemůže být slyšena přes zvuk běžícího motoru, ale je dosti velká na to, aby vyprázdnila vzdušníky přes noc.
Ultrazvukový detektor netěsností může přesně izolovat netěsnost ve zlomku času běžně potřebného k určení netěsnosti.

Netěsnosti pneumatik

Bezdušové pneumatiky jsou z větší části bezproblémové. Nicméně, problémy se můžou vyskytovat, když prosakují kolem lemu. Vy si můžete snadno ověřit netěsnost kolem lemu bez tradičního ponoření do vody. ULD zkontroluje i oblast kolem ventilku.
Ultrazvukový detektor netěsností je neocenitelný, když musíte najít netěsnost ve velké duši v pneumatikách, jako jsou užívané na náklaďácích a traktorech.

Těsnost motorů

Topná tělesa

Použití v energetice

Elektrický oblouk a výboj

Technická specifikace:


Technologie

  • Atlas Copco
  • SMC
  • Festo
  • Infastaub
  • Exair
  • Uponor

O nás

Firma KADRLE Engineering působí v oblasti stlačeného vzduchu a pneumatických systémů již déle než 22 let.
Jsme držiteli certifikace ISO 9001:2000


Kontakty